ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). Print

Share this post

Submit ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). in Delicious Submit ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). in Digg Submit ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). in FaceBook Submit ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). in Google Bookmarks Submit ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). in Stumbleupon Submit ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). in Technorati Submit ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). in Twitter
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08.10.2020 11.00Π.Μ.

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07.10 2020 14.30 Μ.Μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.2351350347 ΚΑΙ 2351352375