ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Print

Share this post

Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) in Delicious Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) in Digg Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) in FaceBook Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) in Google Bookmarks Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) in Stumbleupon Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) in Technorati Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) in Twitter
 

 

Δημόσια διαβούλευση για «Προμήθεια Ισοτοπικών Αντιδραστηρίων (Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων & Συνοδού εξοπλισμού» του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (χρόνος διαβούλευσης -7- επτά ημέρες από 11-7-2018 έως 18-7-2018.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)