38-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Print

Share this post

Submit 38-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ in Delicious Submit 38-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ in Digg Submit 38-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ in FaceBook Submit 38-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ in Google Bookmarks Submit 38-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ in Stumbleupon Submit 38-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ in Technorati Submit 38-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ in Twitter
 

38-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ