ΑΡΙΘΜ.17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Print

Share this post

Submit ΑΡΙΘΜ.17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ in Delicious Submit ΑΡΙΘΜ.17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ in Digg Submit ΑΡΙΘΜ.17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ in FaceBook Submit ΑΡΙΘΜ.17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ in Google Bookmarks Submit ΑΡΙΘΜ.17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ in Stumbleupon Submit ΑΡΙΘΜ.17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ in Technorati Submit ΑΡΙΘΜ.17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ in Twitter
 

ΑΡΙΘΜ.17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.7.2022-19.7.2022

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19.7.2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.7.2022 10.00Π.Μ.

Πληροφορίες στο τηλ.2351350347 και στο email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it