Διακήρυξη διεθνούς Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Υποέργο 1 – Προμήθεια Δύο (2) Ψηφιακών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων με ανάρτηση οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κατερίνης». Print

Share this post

Submit Διακήρυξη διεθνούς Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Υποέργο 1 – Προμήθεια Δύο (2) Ψηφιακών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων με ανάρτηση οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κατερίνης».  in Delicious Submit Διακήρυξη διεθνούς Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Υποέργο 1 – Προμήθεια Δύο (2) Ψηφιακών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων με ανάρτηση οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κατερίνης».  in Digg Submit Διακήρυξη διεθνούς Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Υποέργο 1 – Προμήθεια Δύο (2) Ψηφιακών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων με ανάρτηση οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κατερίνης».  in FaceBook Submit Διακήρυξη διεθνούς Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Υποέργο 1 – Προμήθεια Δύο (2) Ψηφιακών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων με ανάρτηση οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κατερίνης».  in Google Bookmarks Submit Διακήρυξη διεθνούς Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Υποέργο 1 – Προμήθεια Δύο (2) Ψηφιακών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων με ανάρτηση οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κατερίνης».  in Stumbleupon Submit Διακήρυξη διεθνούς Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Υποέργο 1 – Προμήθεια Δύο (2) Ψηφιακών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων με ανάρτηση οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κατερίνης».  in Technorati Submit Διακήρυξη διεθνούς Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Υποέργο 1 – Προμήθεια Δύο (2) Ψηφιακών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων με ανάρτηση οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κατερίνης».  in Twitter
 

Διακήρυξη διεθνούς Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού μέσω ΕΣΠΑ Υποέργο 1 – Προμήθεια Δύο (2) Ψηφιακών Ακτινογραφικών Μηχανημάτων με ανάρτηση οροφής για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κατερίνης».