ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Print
Written by Administrator   
Thursday, 01 September 2016 10:24

Share this post

Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  in Delicious Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  in Digg Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  in FaceBook Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  in Google Bookmarks Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  in Stumbleupon Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  in Technorati Submit ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  in Twitter
 

 

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Δημόσια διαβούλευση για   «ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  » του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης -ΨΤ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (χρόνος διαβούλευσης -7- επτά ημέρες από 1-9-2016 έως 7-9-2016.

 

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email:promithies@gnkaterini.gr.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Last Updated on Thursday, 01 September 2016 11:08